علامه طباطبایی
دوشنبه - 2019 اکتبر 14 - 15 صفر 1441 - 22 مهر 1398

صراط مستقیم در تفسیر المیزان

تعداد بازدید : 1241

«رزق»، در تفسیر المیزان

تعداد بازدید : 1331

«معرفت نفس»، در المیزان

تعداد بازدید : 2483

«ادب»، در المیزان

تعداد بازدید : 2064

«خلقت انسان» از منظر تفسیر المیزان

تعداد بازدید : 1228

شرح رساله انسان علامه طباطبایی

تعداد بازدید : 8888

شرح رساله توحیدیه علامه طباطبایی 

تعداد بازدید : 2108

درس تفسیر المیزان توسط آیت الله استادی

تعداد بازدید : 929

درس تفسیر المیزان توسط آیت الله یزدان پناه

تعداد بازدید : 4049

تفکر، از منظر تفسیر المیزان

تعداد بازدید : 1006

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12